Hỗ trợ gia đình bị hỏa hoạn ở xã Nghĩa Tá
Vừa qua, Trung tâm Tình nguyện Bắc Kạn phối hợp với BCH Đoàn xã Nghĩa Tá tới thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Triệu Văn Chương ở thôn Bản Lạp, xã Nghĩa Tá (Chợ Đồn) bị cháy nhà.