Chương trình “Trái tim cho em” tổ chức khám sàng lọc miễn phí
Trong các ngày 21 và 22/5, Viettel Bắc Kạn, Bệnh viện E Hà Nội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp tổ chức khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em Bắc Kạn trong khuôn khổ Chương trình “Trái tim cho em”.