Danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 29/5/2021, thay mặt Ủy ban bầu cử tỉnh, đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã ký ban hành Nghị quyết số 116/NQ-UBBC Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nghị quyết này được căn cứ trên Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn. Báo Bắc Kạn trân trọng giới thiệu danh sách những người trúng cử (sắp xếp theo thứ tự A, B, C…)