Hơn 6 nghìn học sinh lớp 1 tựu trường
Sáng 23/8, hơn 6 nghìn học sinh lớp 1 trên địa bàn tỉnh chính thức tựu trường, chuẩn bị bước vào năm học mới 2021-2022.