Tỉnh Bắc Kạn tổ chức xúc tiến tiêu thụ bí xanh thơm, sản phẩm OCOP và trải nghiệm sinh thái vùng bí xanh thơm Ba Bể

08:35, 30/05/2022
 

 

 


 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm