Danh sách 06 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đơn vị tỉnh Bắc Kạn
Chiều 10/6/2021, thay mặt Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia – Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký Nghị quyết số 748/NQ-HĐBCQG về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia quyết nghị công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.Báo Bắc Kạn xin trân trọng giới thiệu danh sách 06 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Bắc Kạn (Sắp xếp theo thứ tự A, B, C)...