Ngân Sơn trồng được gần 280ha rừng
Đến hết tháng 5, huyện Ngân Sơn đã trồng rừng được gần 280ha trong tổng số 350ha trồng rừng mới theo kế hoạch năm 2021.