Người tiên phong đưa giống dê lai về nuôi ở Bộc Bố
Chọn cho mình hướng đi mới trong phát triển kinh tế, ông Phạm Văn Hưng ở thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố (Pác Nặm) đã thành công với mô hình nuôi dê lai Boer vỗ béo đem lại hiệu quả kinh tế cao.