Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải khảo sát tiềm năng phát triển công nghiệp và du lịch tại Chợ Đồn
Ngày 03/6, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Long Hải- Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến khảo sát tiềm năng phát triển công nghiệp và du lịch tại huyện Chợ Đồn.