Khẩn trương hoàn thành công trình cầu Đội Kỳ
08:06, 02/08/2022
Khởi công xây dựng từ cuối tháng 10/2021, hiện công trình cầu Đội Kỳ (thành phố Bắc Kạn) đã hoàn thành 90% khối lượng công việc. Thời điểm này, đơn vị thi công đang tập trung nhân lực thực hiện các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành công trình trong tháng 8/2022.