TP Bắc Kạn: Thu hút đầu tư phát triển công nghiệp
Với vai trò là trung tâm đô thị của tỉnh, thành phố Bắc Kạn đã và đang chú trọng thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp trên địa bàn.