Tập trung triển khai các dự án trọng điểm
Ngay từ những tháng đầu năm 2021, tỉnh đã chủ động chỉ đạo các sở, ngành chức năng tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, tránh tình trạng dàn trải, manh mún, lãng phí nguồn lực đầu tư.