Trồng rừng đạt 62% kế hoạch

08:23, 11/05/2022

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch trồng rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo các Ban Quản lý Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững cơ sở chủ động thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2022.

Xử lý thực bì để trồng rừng ở xã Quảng Chu (Chợ Mới).

Theo đó, toàn tỉnh sẽ trồng 4.000ha rừng. Trong đó, trồng rừng phân tán 900ha; trồng lại rừng sau khai thác và các chương trình, dự án 3.100ha. Cơ cấu trồng gồm các loài cây đa mục đích như: Mỡ, keo, lát hoa, trám, hồi, tông dù, thông... Đồng thời, tăng cường kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ giống, đảm bảo chất lượng; kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về kinh doanh giống cây lâm nghiệp.

Đến nay, diện tích trồng được hơn 2.466ha, đạt 62% kế hoạch./.

P - Q

 


Ý kiến bạn đọc