Thông báo kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2022

13:58, 18/03/2022
Nhấn vào đây để xem Thông báo kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2022

 


Ý kiến bạn đọc