Chợ Đồn: Gần 1 tỷ đồng hỗ trợ chăn nuôi trâu, bò sinh sản và vỗ béo

07:40, 02/03/2022

Thực hiện Đề án khuyến khích hỗ trợ chăn nuôi vỗ béo trâu, bò, ngựa và phát triển trâu, bò sinh sản giai đoạn 2021-2025, năm 2022, UBND huyện Chợ Đồn đã cấp gần 1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện hỗ trợ cho các hộ dân tham gia đề án.

 

Chăm sóc trâu vỗ béo tại xã Xuân Lạc
Chăm sóc trâu vỗ béo tại xã Xuân Lạc.


Theo Đề án, huyện sẽ hỗ trợ định mức 15 triệu đồng/con cho chăn nuôi trâu, bò sinh sản, tương ứng 63%, mức hỗ trợ tối đa đối với bò là 03 con cái hoặc 01 con đực giống, trâu 02 con cái hoặc 01 con đực giống, 70% chi phí hỗ trợ mua vật tư. Đối với các hộ nuôi vỗ béo, sẽ hỗ trợ cho hộ có quy mô nuôi từ 5-10 con ngựa, 5-20 con trâu, bò. Toàn huyện có hơn 20 hộ được hỗ trợ trong năm nay, đối tượng thụ hưởng chủ yếu là hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo, có diện tích trồng cỏ tối thiểu 360m2, có nhân lực, cam kết tái đàn sau khi kết thúc hỗ trợ của Nhà nước. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đang tích cực tuyên truyền, vận động các xã đăng ký tham gia Đề án.

Năm 2021, toàn huyện có 31 hộ tham gia vào Đề án chăn nuôi trâu, bò, ngựa vỗ béo và chăn nuôi sinh sản với tổng đàn duy trì, phát triển hơn 100 con, trong đó có 12 con bê, nghé được sinh ra. Đây là một trong những đề án có ý nghĩa rất lớn đối với mục tiêu giảm nghèo của huyện, góp phần chuyển dịch cơ cấu trong ngành nông nghiệp, tạo việc làm và tăng thu nhập bền vững cho người dân./.

Thu Trang


Ý kiến bạn đọc