Quy trình xử lý, tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi

09:51, 16/12/2021

Sở NN&PTNT vừa có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai hướng dẫn thực hiện Quyết định số 408/QĐ-TY-DT ngày 26/11/2021 của Cục Thú y về quy trình xử lý lợn mắc bệnh DTLCP.

Tiêu hủy lợn mắc DTLCP ở xã Bằng Vân (Ngân Sơn).

Theo đó, công nhận 03 quy trình xử lý lợn mắc bệnh DTLCP do Học viện Nông nghiệp Việt Nam xây dựng, bao gồm: Quy trình xử lý lợn mắc bệnh DTLCP bằng phương pháp chôn lấp; quy trình xử lý lợn mắc bệnh DTLCP bằng phương pháp đốt; quy trình xử lý lợn mắc bệnh DTLCP bằng phương pháp thủy phân.

Các quy trình trên phải tuân thủ đúng theo hướng dẫn trực tiếp của cán bộ chuyên môn thú y, bảo đảm vệ sinh môi trường…/.

P – Q

 

 

 


Ý kiến bạn đọc