PC Bắc Kạn góp phần xây dựng nông thôn mới

19:09, 14/12/2021

Triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Công ty Điện lực Bắc Kạn (PC Bắc Kạn) đã chủ động ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống điện ở khu vực nông thôn; tích cực cải tạo lưới điện, tạo động lực thúc đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Ông Ngô Văn Gia- Phó Giám đốc PC Bắc Kạn cho rằng: Kết cấu hạ tầng như điện, đường, trường, trạm là những tiêu chí quan trọng, thể hiện sự tiến bộ của một vùng nông thôn. Trong đó, điện là một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của người dân ở nông thôn. Chính vì vậy, kể từ khi Chính phủ phát động Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, PC Bắc Kạn đã xác định rõ tầm quan trọng của điện ở nông thôn, từ đó chủ động đầu tư, nâng cấp lưới điện nông thôn theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong tỉnh.

Người dân thôn Đồng Tâm, xã Kim Lư (Na Rì) nộp tiền điện thông qua cán bộ Bưu điện.

PC Bắc Kạn đã ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống điện ở khu vực nông thôn; đồng thời thực hiện hiệu quả Dự án cấp điện cho các thôn bản chưa có điện của tỉnh, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Theo đó, PC Bắc Kạn đã chú trọng đầu tư chiều sâu, định hướng thực hiện mục tiêu cơ bản trước mắt và lâu dài là “Tất cả vì hạnh phúc của Nhân dân, vì cuộc sống của người lao động”, trong đó tập trung các giải pháp để lưới điện ngày càng hoàn thiện, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội, hướng tới sự phát triển bền vững.

Từ năm 2013, lãnh đạo PC Bắc Kạn đã tham mưu cho tỉnh và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc bố trí nguồn vốn để nâng cấp cải tạo lưới điện và thực hiện dự án hạ ngầm tất cả đường dây trung thế ở 4 phường nội thị và hoàn thành trong 2 năm. Việc triển khai hạ ngầm cáp điện trung thế là một thắng lợi của Công ty, từng bước ngầm hóa lưới điện thông minh, làm đẹp cảnh quan, môi trường đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

PC Bắc Kạn cũng triển khai hết sức khẩn trương Dự án đưa điện về các thôn bản chưa có điện từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Sau khi hoàn thành Dự án, mạng lưới điện của Công ty quản lý đã mở rộng lên tới 1.677km đường dây trung thế; 2.022km đường dây hạ thế; 953 trạm biến áp; 86.086 công tơ… Hệ thống lưới điện đã phủ kín gần 100% số thôn trên toàn tỉnh với hơn 76.578 hộ, đạt tỷ lệ 97,29%. Với những kết quả của ngành Điện, góp phần đưa 73/96 xã trên toàn tỉnh đạt tiêu chí Điện trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

Đặc biệt, những thôn, bản vùng sâu, vùng xa được cấp điện đã mang lại niềm vui cho đồng bào dân tộc thiểu số, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước. Có điện, kinh tế - xã hội từng bước đổi thay. Nhiều máy móc tiểu thủ công nghiệp như xay xát, chế biến gỗ… được bà con sắm sửa làm dịch vụ. Các loại thiết bị nghe, nhìn cũng được mua sắm phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân. Qua đó góp phần quan trọng cùng toàn tỉnh thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện cho người dân vùng sâu, vùng xa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững./.

                                                  Phan Quý

 


Ý kiến bạn đọc