Pác Nặm: Tổng đàn gia cầm tăng cao

16:38, 25/12/2021

 

Theo thống kê của ngành chuyên môn huyện Pác Nặm, đến nay tổng đàn gia cầm của huyện tăng mạnh với gần 265.000 con, đạt 115% kế hoạch năm và tăng hơn 30 nghìn con so với cùng kỳ năm 2020.

Thời gian qua, phát triển chăn nuôi gia súc của huyện Pác Nặm gặp khó khăn do ảnh hưởng của nhiều loại dịch bệnh, vì thế người dân đã mạnh dạn chuyển đổi sang nuôi gia cầm và đầu tư xây dựng chuồng trại, chú trọng khâu phòng bệnh, thực hiện tiêm vác xin đầy đủ... Nhờ đó, chất lượng đàn gia cầm của địa phương từng bước được cải thiện, góp phần tăng nguồn cung cấp thực phẩm tại chỗ cho người dân. Đến nay tổng đàn gia cầm của huyện tăng mạnh với gần 265.000 con, đạt 115% kế hoạch.

HTX Vạn Lộc liên kết với các hộ chăn nuôi tại xã Bộc Bố mở rộng quy mô chăn nuôi gà thảo dược.

                           

Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, hiện nay việc phát huy lợi thế về chăn nuôi gia cầm ở Pác Nặm vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Ngoài sự biến động về giá, nghề chăn nuôi gia cầm vẫn dừng ở quy mô nhỏ lẻ, manh mún, tăng trưởng thấp, giá trị kinh tế chưa cao.

Để chăn nuôi gia cầm thực sự trở thành hướng sản xuất hàng hóa, mang lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững, huyện đang tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức, chủ động thay đổi, cải tiến phương thức chăn nuôi; khuyến khích phát triển chăn nuôi gia cầm theo hướng gia trại, trang trại, nhất là giữ gìn và bảo tồn phát triển các giống vật nuôi bản địa. Tập trung khai thác thế mạnh chăn nuôi gia cầm trở thành mũi nhọn trong phát triển kinh tế, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo ở địa phương./.

Nguyễn Nghĩa

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc