Ngân hàng CSXH Na Rì giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng

11:26, 29/12/2021

Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) Na Rì đang thực hiện giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam.

Tổ giao dịch lưu động của NHCSXH huyện Na Rì làm việc tại điểm giao dịch xã.
Tổ giao dịch lưu động của NHCSXH huyện Na Rì làm việc tại điểm giao dịch xã.

Theo đó, giảm 10 % so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH do Thủ tướng Chính phủ quy định về lãi suất. Thời gian thực hiện giảm lãi suất cho vay từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021, áp dụng đối với các khoản nợ còn dư nợ trong khoảng thời gian trên, không áp dụng đối với các khoản nợ đang trong thời gian khoanh nợ. Sau ngày 31/12/2021, NHCSXH nơi cho vay áp dụng lãi suất cho vay theo các quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ. Không áp dụng giảm lãi suất đối với chương trình cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ.

Về phương thức giảm lãi suất cho vay, NHCSXH xác định số lãi được giảm hàng tháng đối với từng khoản nợ vay của khách hàng tại NHCSXH, số tiền giảm lãi tháng 10 và tháng 11 năm 2021 được xác định trong tháng 12/2021, số tiền giảm lãi tháng 12/2021 được thực hiện khi kết thúc ngày 31/12/2021. Hiện Phòng giao dịch NHCSXH huyện vẫn đang tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, Tổ Tiết kiệm và Vay vốn tuyên truyền, phổ biến chính sách giảm lãi suất cho vay theo Quyết định 1990/QĐ-TTg đến người vay, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời hỗ trợ một phần khó khăn cho người dân do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19./.

Hoàng Thái

Ngân hàng CSXH Na Rì


Ý kiến bạn đọc