Kết quả sản xuất nông nghiệp ở Chợ Mới

23:28, 17/12/2021

Vượt qua những khó khăn ảnh hưởng đến sản xuất, với sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, các ngành và người dân, lĩnh vực nông - lâm nghiệp của huyện Chợ Mới năm 2021 đã đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương.

Nông dân xã Cao kỳ thu hoạch lúa mùa.

Trong năm qua, nhờ tiếp tục đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho năng suất, chất lượng cao. Qua đó, tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm ước đạt 21.881 tấn, đạt 101% kế hoạch. Huyện thực hiện một số cây trồng có giá trị kinh tế cao như: Cây ớt, khoai tây, mía, thuốc lá... Nhiều diện tích canh tác được cấp giấy chứng nhận VietGAP như: Mướp đắng rừng 2ha, thanh Long 1,93ha, dưa lê 5ha, dưa lưới 0,3ha và 01ha rau được chứng nhận an toàn thực phẩm (công nghệ cao). Một số cây trồng thực hiện ngoài kế hoạch như: Trồng 10ha cây cà gai leo và hơn 34ha cây kiệu, dưa lê, dưa lưới, thanh long, nhãn chín muộn, bưởi, ổi... và hàng chục héc-ta cây ăn quả khác.  

Một số mô hình sản xuất được thực hiện cho kết quả tốt như mô hình: Lúa chất lượng tại xã Bình Văn với diện tích 20ha; trồng thử nghiệm giống lúa mới BQ và CNC11 tại xã Hoà Mục 01ha; trồng thử nghiệm đậu xanh ĐX7 tại xã Cao Kỳ 0,5ha. Mô hình trình diễn các giống ngô lai Pioneer brand P4311, P4124, P4554 tại thị trấn Đồng Tâm và xã Quảng Chu, với diện tích 01ha, năng suất đạt 68-70 tạ/ha; mô hình trình diễn giống lúa QR15 với diện tích 01ha cho năng suất đạt 65-70 tạ/ha. Mô hình cải tạo đất chuyên trồng lúa nước, trồng lúa áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa SRI theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP, diện tích thực hiện 253ha tại địa bàn các xã Nông Hạ, Thanh Mai, Yên Hân, Cao Kỳ, Hòa Mục, năng suất đạt từ 62-65 tạ/ha. Mô hình trình diễn giống lúa ADI 28, Ha Na 167, QR 15 tại xã Thanh Thịnh, năng suất đạt 68-68 tạ/ha. Công tác trồng rừng được chỉ đạo tốt ngay từ đầu năm nên kết quả tốt, trồng mới rừng đạt 1.262ha, đạt 133% kế hoạch. Thực hiện Dự án KFW8 đánh dấu cây được 15,39ha, tỉa thưa hơn 58ha; trồng cây dưới tán hơn 21ha.

Mỗi năm huyện Chợ Mới khai thác trên 55.000m3 gỗ rừng trồng.

Trong năm, dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng với sự vào cuộc tích cực của chính quyền và người dân, các địa phương trong huyện đã bảo vệ tốt đàn gia súc, gia cầm. Tổng đàn trâu, bò, ngựa toàn huyện là 7.160 con, đạt 94% kế hoạch; đàn dê 9.033 con, đạt 112% kế hoạch; đàn lợn 29.423 con, đạt 97,1% kế hoạch; đàn gia cầm 704.100 con, đạt 100,2% kế hoạch. Công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm được huyện chú trọng thực hiện, tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 83%. Công tác kiểm dịch, tiêu độc khử trùng, phòng chống rét cho đàn vật nuôi được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc.

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn được chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo quyết liệt, sát sao, Nhân dân nhiệt tình góp công, góp của chung tay xây dựng nông thôn mới. Năm nay, huyện phấn đấu xã Thanh Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với đó, huyện triển khai khá hiệu quả Đề án "Mỗi xã, phường một sản phẩm" (OCOP). Trong năm, có 05 sản phẩm đánh giá phân hạng và 05 sản phẩm đạt 3 sao năm 2018 hoàn thiện hồ sơ để đánh giá lại.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2022 ngành Nông nghiệp huyện tiếp tục tổ chức triển khai chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp theo kế hoạch tỉnh giao; thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất các cây trồng chủ lực giai đoạn 2021-2025 theo Đề án của huyện. Tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình, mô hình thuộc Hợp phần Hỗ trợ phát triển sản xuất, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đảm bảo kế hoạch giao. Xây dựng kế hoạch về đích NTM đối với xã Nông Hạ.../.

Lý Dũng

 

 

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc