Chợ Mới: Thành lập mới 09 hợp tác xã

10:30, 19/12/2021

Trong năm 2021, huyện Chợ Mới đã thành lập mới được 09 hợp tác xã, đạt 250% kế hoạch.

HTX 20-10 xã Nông Hạ chuyên sản xuất bún khô góp phần nâng cao thu nhập cho thành viên.

 

Tính đến nay, toàn huyện có tổng số 54 hợp tác xã với trên 400 thành viên. Trong đó, 38 hợp tác xã đang hoạt động, 02 hợp tác xã tạm ngừng hoạt động, 01 hợp tác xã giải thể. Nhìn chung, các hợp tác xã trên địa bàn huyện đã chủ động đổi mới trong sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương; tạo sự gắn kết trong lao động, phát triển sản xuất thành hàng hóa, nâng cao chất lượng và sản lượng nông sản, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới./.

PV

 


Ý kiến bạn đọc