Chợ Mới: Nhiều kết quả đạt được trong năm 2021

09:06, 27/12/2021

Năm 2021, huyện Chợ Mới tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế. Với sự nỗ lực quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Xã Như Cố trồng thử nghiệm 1,9ha dưa chuột Nhật Bản ghép trên gốc bí đỏ.

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 21.881 tấn, đạt 101% kế hoạch. Nhiều cây trồng có giá trị kinh tế được đưa vào gieo trồng trên diện tích đất ruộng, soi, bãi mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân như: Ớt, khoai tây, thuốc lá, dưa chuột, dưa lê... Qua đó, nâng diện tích đất ruộng, soi bãi cho thu nhập 100 triệu đồng/ha/năm trở lên đạt 430ha, đạt 100% kế hoạch. Các loại cây ăn quả tiếp tục được duy trì và phát triển như: Cam, quýt, hồng không hạt, mơ, mận, chuối..., với diện tích khoảng 1.043ha. Diện tích cây chè hiện có 775ha, trong đó diện tích cho thu hoạch là 372ha. Tổng đàn trâu, bò, ngựa của huyện là 7.160 con, đạt 94% kế hoạch; đàn lợn 29.423 con, đạt 97,1% kế hoạch; đàn dê 7.541 con, đạt 93% kế hoạch; đàn gia cầm 704.100 con, đạt 100% kế hoạch. Tổng sản lượng thịt hơi các loại xuất chuồng đạt 2.912 tấn, đạt 100,6% kế hoạch. Diện tích nuôi trồng thủy sản thực hiện 178ha, sản lượng đạt khoảng 351 tấn. Công tác trồng rừng được chỉ đạo sát sao ngay từ đầu năm, toàn huyện trồng mới được 1.262ha rừng, đạt 133% kế hoạch.

Đến nay, huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011-2020, xã Thanh Thịnh phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới trong năm nay. Thực hiện Đề án "Mỗi xã, phường một sản phẩm" (OCOP), năm 2021 huyện có 05 sản phẩm đánh giá phân hạng và 05 sản phẩm đạt 3 sao năm 2018 đã hoàn thiện hồ sơ để đánh giá lại. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong năm, huyện giảm được 2,17% tỷ lệ hộ nghèo, giảm xuống còn 12,56% theo chuẩn cũ giai đoạn 2016 - 2020; đối với chuẩn mới (giai đoạn 2021 - 2025), tỷ lệ hộ nghèo tăng lên 20,1% (tăng 7,54% so với chuẩn cũ).

Công tác quản lý tài nguyên môi trường cơ bản được thực hiện tốt. Hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện ổn định, giá trị sản xuất theo giá so sánh năm 2010 ước đạt trên 214 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa thương mại, dịch vụ ước đạt trên 795 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm, đến nay đã giải ngân trên 62% kế hoạch năm. Thu ngân sách được 16 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch. Trong năm, trên địa bàn huyện có 09 hợp tác xã thành lập mới, nâng tổng số hợp tác xã hiện có là 54 hợp tác xã.

Trong năm, nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện được nâng cấp, xây dựng mới.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ sở vật chất, mạng lưới trường, lớp học và trang thiết bị dạy học ở các bậc học, cấp học tiếp tục được đầu tư nâng cấp. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình học và tỷ lệ tốt nghiệp các cấp học đều đạt từ 99% trở lên. Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tiếp tục được nâng cao. Ngành Y tế thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế trên địa bàn. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hoá, thể dục, thể thao nhìn chung được thực hiện hiệu quả. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và thực hiện quy ước, hương ước tiếp tục được đẩy mạnh. Trong năm, toàn huyện có 91,37% số hộ đạt "Gia đình văn hóa"; 89,8% khu dân cư đạt danh hiệu "Khu dân cư văn hóa"; 95,3% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 03/13 xã đạt tiêu chí xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới về văn hóa; 01/01 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Trong năm, huyện giới thiệu 05 công ty, doanh nghiệp tuyển chọn lao động đi xuất khẩu lao động trên địa bàn; tạo việc làm mới cho 675 lao động địa phương, trong đó xuất khẩu lao động 14 người. Việc thực hiện cứu trợ xã hội đối với những hộ có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, tặng quà, giải quyết chế độ, chính sách, chi trả trợ cấp cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào vùng sâu, vùng xa đảm bảo kịp thời và đúng quy định. Công tác dân tộc được huyện chú trọng triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch đã ban hành và các chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của huyện... Quốc phòng - an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, ổn định.

Xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ được Đảng bộ huyện quan tâm hàng đầu. Trong năm, toàn huyện kết nạp được 102 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn huyện hiện nay là 3.471 đảng viên. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân được quan tâm thực hiện tốt, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong nội bộ, củng cố thêm niềm tin của Nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương.

Có thể nói, những thành tựu huyện Chợ Mới đạt được trong năm 2021 là minh chứng cụ thể, khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, sự đoàn kết, thống nhất cao giữa Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể với mọi tầng lớp nhân dân, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, xây dựng huyện ngày càng phát triển về mọi mặt./.

Lý Dũng

 


Ý kiến bạn đọc