Na Rì: Hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021

10:38, 11/11/2021

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, chịu tác động do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt và xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết của địa phương nên đến hết tháng 10, huyện Na Rì đã hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách. Na Rì cũng là huyện trong nhiều năm liền hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách giao từ sớm.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng công tác thu ngân sách của huyện Na Rì vẫn hoàn thành vượt chỉ tiêu năm 2021
Huyện Na Rì sớm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021.

Thực hiện chỉ tiêu tỉnh giao thu ngân sách, UBND huyện đã tổ chức giao cho các phòng, ban của huyện lập kế hoạch chi tiết, phân tích khả năng thu của từng tháng, từng quý, trên cơ sở đó đưa ra giao ban định kỳ hằng tháng. Đồng thời xác định các nguồn thu chính từ các lĩnh vực để bám sát, theo dõi công tác thu. Năm 2021, huyện Na Rì được giao thu ngân sách nhà nước 18 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/10/2021, toàn huyện đã thu được hơn 19,8 tỷ đồng, đạt 110,2% kế hoạch giao. Trong đó, các khoản thu cao so với cùng kỳ như: Thu khác ngân sách đạt gần 235%; lệ phí trước bạ vượt 145%; các khoản phí, lệ phí vượt 133%; xí nghiệp quốc doanh trung ương vượt 137%;... Mặc dù ảnh hưởng của dịch Covi-19, song nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật về thuế, do vậy ý thức của người nộp thuế trên địa bàn huyện được nâng lên, hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

Cùng với nỗ lực phòng, chống dịch bệnh Covid-19, huyện Na Rì cũng đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và huy động nguồn lực để đầu tư các công trình trọng điểm, thúc đẩy phục hồi, tăng trưởng kinh tế để tạo thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Các phòng chuyên môn, địa phương tăng cường phối hợp, kiểm soát chặt chẽ về giá cả hàng hóa, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng để chống thất thu ngân sách, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh. Các cấp chính quyền, phòng chức năng tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, các thành phần kinh tế, nhất là khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp nhỏ, kinh tế tập thể khôi phục sản xuất, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh những tháng cuối năm.

Bên cạnh đó, công tác chống thất thu ngân sách được địa phương quan tâm, chỉ đạo cơ quan chuyên môn bám sát từng đối tượng nợ đọng ngân sách kéo dài, kịp thời tuyên truyền, nhắc nhở, có biện pháp kiên quyết đối với các trường hợp cố tình chây ỳ không nộp ngân sách...

Trong 02 tháng cuối năm, huyện Na Rì tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp nộp thuế đủ số tiền gia hạn thuế khi đến hạn (nhất là các doanh nghiệp khó khăn); ngành Thuế tiếp tục bám sát diễn biến thu ngân sách nhà nước theo từng khoản thu, sắc thuế để kịp thời đề ra giải pháp, điều hành thu kịp thời.../.

D.K


Ý kiến bạn đọc