Kiểm tra phát triển kinh tế tập thể tại huyện Bạch Thông

09:04, 19/11/2021

Ngày 18/11, Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh có buổi kiểm tra tình hình phát triển kinh tế tập thể tại huyện Bạch Thông.

Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể của tỉnh làm việc tại huyện Bạch Thông.
Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể của tỉnh làm việc tại huyện Bạch Thông.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, năm 2021 huyện Bạch Thông thành lập mới 11 hợp tác xã (HTX), chủ yếu hoạt động trên lĩnh vực nông, lâm nghiệp, nâng tổng số HTX đang hoạt động trên địa bàn lên 34. Thực hiện Chương trình "Mỗi xã, phường một sản phẩm" (OCOP), năm 2018 huyện Bạch Thông có 03 sản phẩm được tỉnh đánh giá đạt 3 sao; năm 2019 có 06 sản phẩm đạt 3 sao cấp tỉnh; năm 2020 có 04 sản phẩm đạt 3 sao cấp tỉnh; năm 2021 có 26 sản phẩm đăng ký, kết quả có 16 sản phẩm được huyện đánh giá phân loại đạt 3 sao cấp huyện. Việc phát triển kinh tế tập thể đã làm thay đổi phương thức sản xuất theo hướng liên kết góp phần tạo đầu ra ổn định cho nông sản; tác động tích cực vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân…

Bên cạnh đó, việc phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Bạch Thông còn gặp một số khó khăn do trình độ đội ngũ giám đốc, kế toán HTX còn hạn chế, đặc biệt trong công tác xây dựng kế hoạch, định hướng sản xuất, kinh doanh và công tác lập báo cáo tài chính năm theo quy định. Quy mô hợp tác xã còn nhỏ lẻ, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp dễ gặp rủi ro, đóng góp cho ngân sách còn thấp. Các HTX đều thiếu quỹ đất để phục vụ sản xuất, kinh doanh, chưa hỗ trợ đắc lực cho kinh tế hộ thành viên…

Tại buổi kiểm tra Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới huyện Bạch Thông cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt việc phát triển kinh tế tập thể. Tăng cường kiểm tra thăm nắm hoạt động của các HTX để kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh./.

X.N


Ý kiến bạn đọc