Kết quả sản xuất nông nghiệp ở Na Rì

13:40, 25/11/2021

Mặc dù bị ảnh hướng lớn từ dịch bệnh Covid-19 và tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, nhưng trong năm 2021 ngành Nông nghiệp huyện Na Rì vẫn có những bước chuyển mình tích cực khi hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đề ra.

Nhiều chỉ tiêu quan trọng trong ngành Nông nghiệp huyện Na Rì vẫn đạt kết quả tích cực
Nhiều chỉ tiêu quan trọng trong lĩnh vực nông nghiệp huyện Na Rì đạt kết quả tích cực.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn trên cùng một đơn vị diện tích đất canh tác. Công tác thủy lợi cơ bản đảm bảo phục vụ tưới tiêu cho sản xuất. Sản phẩm nông nghiệp dần xây dựng được thương hiệu và tìm được chỗ đứng trên thị trường nên nhiều cơ sở sản xuất vẫn hoạt động ổn định khi xảy ra dịch bệnh Covid-19. Đây là những bước đà vững chắc để ngành Nông nghiệp huyện có những bứt phá mới trong năm 2021 và những tiếp theo.

Năm nay, huyện Na Rì có tổng diện tích các cây trồng là 9.553/9.450ha, đạt 101,1% kế hoạch, giảm 217ha so với cùng kỳ năm 2020 (9.771,8ha) do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, thiên tai; lương thực bình quân đầu người đạt 817kg/người/năm, đạt 102,2% kế hoạch. Huyện duy trì diện tích đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa năm 2018-2019 là 194,5ha.

Đối với diện tích cây ăn quả, huyện hiện có 809/802ha, đạt 100,9% kế hoạch, trong đó: Cam, quýt 494/483ha, đạt 102,3% kế hoạch (Cam 324ha, quýt 170ha). Trồng mới 18,36/18ha, đạt 102% kế hoạch, diện tích cho thu hoạch 203,98/195ha, đạt 104,6% kế hoạch...

Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, nhìn chung trong năm 2021 sinh vật gây hại rải rác trên cả hai vụ với mật độ và tỷ lệ thấp, phòng chuyên môn đã hướng dẫn bà con nông dân chủ động chăm sóc, phòng trừ nên không ảnh hưởng lớn đến năng suất cây trồng.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, đàn đại gia súc của huyện hiện có 13.011/12.700 con, đạt 102,4% kế hoạch, so với cùng kỳ năm 2020 (12.906 con) tăng 105 con. Đàn lợn 47.913/43.000 con, đạt 111,4% kế hoạch, tăng 13.988 con so với cùng kỳ năm 2020; đàn gia cầm 891.654/867.100 con, đạt 102,8% kế hoạch, giảm 26.662 con so với cùng kỳ năm 2020; đàn dê 5.395/4.000 con, đạt 134,9% kế hoạch.

Các cơ sở sản xuất kinh tế tập thể vẫn hoạt động ổn định trong dịch bệnh Covid-19
Các mô hình kinh tế tập thể vẫn hoạt động ổn định trong dịch bệnh Covid-19.

Công tác trồng rừng được 522/500ha, đạt 104,5% kế hoạch huyện, đạt 137,61% kế hoạch tỉnh (380ha). Tính đến tháng 10/2021, sản lượng gỗ khai thác 50.265,05/41.000m3, đạt 122,6% kế hoạch; khai thác củi 44.988/60.000 ster...

Mặc dù đạt được một số kết quả tích cực, tuy nhiên, ngành Nông nghiệp địa phương vẫn đang phải đối mặt với không ít khó khăn, nhất là do tác động dịch Covid-19 ảnh hưởng đến đầu ra của sản phẩm; một số mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi tăng. Trong khi đó, sự tăng trưởng nông nghiệp vẫn phụ thuộc vào số lượng, chất lượng chưa ổn định và bền vững; công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp lớn tham gia vào địa bàn huyện.

Với quyết tâm thực hiện mục tiêu kép vừa giữ vững đà tăng trưởng, vừa đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngành Nông nghiệp huyện sẽ triển khai linh hoạt, đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu trong phát triển nông nghiệp của địa phương. Đồng thời tiếp tục khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp theo VietGAP, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị; phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; tăng cường liên kết, chế biến, mở rộng thị trường tiêu thụ.../.

Duy Khánh


Ý kiến bạn đọc