Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra

10:50, 10/11/2021

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021, tỉnh Bắc Kạn nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. 

Siêu thị Vinmart Bắc Kạn cung cấp nguồn hàng hóa thiết yếu đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã xây dựng và ban hành Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chương trình hành động của tỉnh đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 phân công cho 13 đơn vị theo dõi, thực hiện; 18 nhóm mục tiêu cho 17 đơn vị, địa phương và 15 nhóm nhiệm vụ chủ yếu trên tất cả các lĩnh vực với hơn 138 nhiệm vụ cụ thể cho hơn 25 đơn vị, sở, ngành, địa phương.

Các mục tiêu, nhiệm vụ đảm bảo gắn với thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, Nghị quyết số 02a-NQ/TU ngày 08/12/2020 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về nhiệm vụ năm 2021 và Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021. Đồng thời, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 về Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021.

Hiện nay các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quản lý tài chính ngân sách năm 2021 theo đúng quy định; đồng thời tham mưu xây dựng các văn bản, chính sách triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 04 chương trình trọng tâm của tỉnh. Theo Chương trình hành động năm 2021, trong 10 tháng năm 2021, UBND tỉnh Bắc Kạn giao hơn 80 nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị. Đến nay các nhiệm vụ đều đang được khẩn trương triển khai, cơ bản hoàn thành đảm bảo đúng theo quy định.

Nhằm thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp ổn định và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội gắn với an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó, kinh tế - xã hội của tỉnh được duy trì ổn định, GRDP 9 tháng 2021 dự ước tăng 3,42% gấp hơn 2 lần mức tăng trưởng chung của cả nước (1,42%), một số lĩnh vực đạt khá so với kế hoạch và tăng khá cao so với cùng kỳ năm 2020 như: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 78,7% kế hoạch; kim ngạch xuất nhập khẩu vượt kế hoạch đề ra (vượt 175%); thu ngân sách tăng 19,2% so với cùng kỳ. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, công tác chăm sóc sức khỏe, lao động, việc làm, giảm nghèo được quan tâm, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tỉnh đã chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo ổn định sản xuất, phấn đấu thực hiện "mục tiêu kép".

Tỉnh Bắc Kạn thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quán triệt thực hiện Quy định tạm thời của Chính phủ về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Tỉnh Bắc Kạn phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu đã giao, cụ thể: Chỉ đạo các địa phương tập trung chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ mùa và cây ăn quả, hỗ trợ kết nối với thị trường tiêu thụ; thực hiện tốt phương án sản xuất vụ đông năm 2021; ban hành phương án sản xuất vụ xuân năm 2022; chủ động phòng tránh, ứng phó với thiên tai. Bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 và hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp để kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, trong đó tập trung tạo điều kiện, hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến nông, lâm sản.

Chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển công nghiệp chế biến tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 và Đề án hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ 4.0 và phát triển sản xuất thông minh giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch đầu tư hạ tầng công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thương mại, bình ổn thị trường, giá cả hàng hóa; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, trung tâm thương mại, siêu thị và chợ trên địa bàn tỉnh tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo đầy đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của Nhân dân trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021, tập trung triển khai quyết liệt hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã dự kiến về đích năm 2021

Tập trung thu NSNN, tăng cường khai thác nguồn thu, chống thất thu, phấn đấu thu hoàn thành cao nhất dự toán cả năm 2021; khẩn trương hoàn thiện thủ tục đấu giá đất, đảm bảo tiến độ hoàn thành thu tiền sử dụng đất theo dự toán trong đầu quý IV. Quản lý, điều hành ngân sách chủ động, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng quy định và trong phạm vi dự toán được giao; trong đó, chủ động tham mưu sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh để phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đột xuất phát sinh theo quy định.../.

Bích Ngọc

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc