Thực hiện các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công

07:47, 12/10/2021

Do rất nhiều nguyên nhân khách quan dẫn đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong những tháng cuối năm, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp thiết thực.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao là 2.261 tỷ đồng (lấy số tròn). Tính đến ngày 30/9/2021, toàn tỉnh giải ngân được 1.300 tỷ đồng, đạt 57,5% kế hoạch. Nguyên nhân tiến độ giải ngân thấp là do tình hình chung gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, các dự án đầu tư công năm 2021 của tỉnh kể cả nguồn ngân sách Trung ương và nguồn ngân sách địa phương chủ yếu là dự án khởi công mới (các dự án chuyển tiếp sử dụng vốn trong nước chỉ chiếm 6,9% tổng số kế hoạch vốn năm 2021).

Do năm 2021 là năm đầu của kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, chủ yếu thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, chưa đến bước triển khai thi công nên chưa có khối lượng để giải ngân kế hoạch vốn. Đến giữa tháng 9/2021, kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 mới được Thủ tướng Chính phủ giao. Căn cứ Quyết định của Thủ tướng, các địa phương thực hiện phân bổ vốn cho các dự án khởi công mới vào cuối tháng 9/2021, dẫn tới chưa kịp giải ngân.

Đơn vị thi công tích cực hoàn thiện kè Sông Cầu (đoạn qua thôn Bản Vẻn, phường Huyền Tụng, TP. Bắc Kạn).

Quy trình thực hiện và giải ngân các dự án ODA phức tạp, trải qua nhiều bước. Một số dự án phải đợi nhà tài trợ thực hiện kiểm toán và phê duyệt kết quả mới được giải ngân. Cùng với đó, tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Việc di chuyển của công nhân từ địa phương tới công trường gặp nhiều khó khăn; đồng thời khó khăn trong việc nhập vật tư, nguyên liệu, thiết bị... dẫn đến chậm tiến độ giải ngân và thực hiện các công trình.

Một khó khăn nữa là trong quá trình đề xuất thực hiện dự án, đặc biệt là các dự án xây dựng đường giao thông, phải thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định của Luật Lâm nghiệp, quá trình chuyển đổi kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn dự án. Ngoài ra, một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Đầu tư công từ các nghị định, thông tư cũng làm chậm tiến độ giải ngân các nguồn vốn…

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương, yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy giải ngân. Thường xuyên tổ chức họp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Tổ chức các đoàn kiểm tra do lãnh đạo UBND tỉnh làm trưởng đoàn và một số sở, ngành để trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung chỉ đạo các nội dung: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, tài nguyên; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công; thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng; rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn.

Đồng thời, kiên quyết chống trì trệ, xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực trong đầu tư công; thực hiện nghiêm đấu thầu qua mạng theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực; xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ hợp đồng; ban hành kế hoạch và giải pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho từng dự án. Lấy kết quả giải ngân vốn làm căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, trường hợp không hoàn thành cam kết giải ngân theo tiến độ đề ra, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan…

Có thể thấy, việc giải ngân vốn đầu tư công chậm đều có lý do khách quan khiến cho tình trạng giải ngân đạt thấp, dẫn tới áp lực cao đối với các chủ đầu tư thực hiện công tác xây dựng cơ bản những tháng cuối năm. Tuy nhiên, sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh cùng với những giải pháp cụ thể, thiết thực, công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 sẽ đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra./.

Phan Quý

 


Ý kiến bạn đọc