Thành lập Cụm công nghiệp Nam Bằng Lũng

15:24, 08/10/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1852/QĐ-UBND ngày 6/10/2021 về việc Cụm công nghiệp Nam Bằng Lũng, tại thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn với tổng diện tích 20ha với tổng mức đầu tư 216 tỷ đồng.

Ngành nghề hoạt động gồm: Thu hút các doanh nghiệp vào hoạt động sản xuất các ngành công nghiệp chế biến - chế tạo, trong đó tập trung các ngành, nghề: Sản xuất kim loại, sản xuất kim loại đúc sẵn, sản xuất thiết bị điện (pin, ắc quy,…); sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải; tái chế phế liệu.

Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công thương).

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể ngày ký Quyết định thành lập. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022-2025.

Cụm công nghiệp Nam Bằng Lũng do Nhà nước đầu tư, việc áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư được thực hiện cho đối tượng là các nhà đầu tư thứ cấp. Được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và được ưu đãi, hỗ trợ khác theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Tại Quyết định, UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với UBND huyện Chợ Đồn và các sở, ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại rà soát bổ sung đảm bảo các yêu cầu, điều kiện theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư, quản lý vận hành, khai thác cụm công nghiệp. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan và triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Nam Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn theo đúng quy định hiện hành./.

T.H

 

 


Ý kiến bạn đọc