Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi" ở Chợ Mới

10:13, 24/10/2021

Những năm qua, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi" được Hội Nông dân các cấp huyện Chợ Mới chú trọng triển khai, phát huy tính năng động, sáng tạo của hội viên nông dân, tăng mức thu nhập, làm giàu chính đáng.

<br>

Nhờ đầu tư kinh doanh dịch vụ, gia đình ông Phạm Thanh Trường ở thị trấn Đồng Tâm có thu nhập khoảng 600 triệu đồng/năm.

Nhằm đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, các cấp Hội Nông dân trong huyện thường xuyên tuyên truyền, khuyến khích, động viên hội viên, nông dân đổi mới tư duy, mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm; khai thác tiềm năng, thế mạnh về đất đai, nhân lực để đầu tư phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Từ phong trào, nhiều hộ sản xuất, kinh doanh giỏi đã phát triển thành doanh nghiệp, công ty tư nhân, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động nông thôn. Nhiều nông dân cũng mạnh dạn tìm tòi nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình trồng trọt, chăn nuôi và kinh doanh của bà Lường Thị Thiêm, xã Như Cố hằng năm cho thu nhập 850 triệu đồng; mô hình chăn nuôi và kinh doanh của hộ ông Hà Tạ Tong, xã Cao Kỳ có thu nhập 600 triệu đồng/năm. Hay mô hình phát triển lâm nghiệp, dịch vụ của bà Phùng Thị Viền, xã Thanh Mai cho thu nhập 535 triệu đồng/năm; mô hình kinh doanh dịch vụ của ông Phạm Thanh Trường, thị trấn Đồng Tâm mỗi năm cho thu nhập 600 triệu đồng...

Bên cạnh thúc đẩy các hội viên vươn lên thi đua sản xuất, kinh doanh, phong trào đã thúc đẩy nhu cầu hợp tác của nông dân. Nhờ vậy, nhiều hội viên nông dân đã mạnh dạn tham gia thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, tổ hội nghề nghiệp nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, liên kết theo chuỗi trong sản xuất, kinh doanh. Từ năm 2019 đến nay, Hội Nông dân huyện đã hướng dẫn thành lập được 11 hợp tác xã, 8 tổ hợp tác, 6 tổ nghề nghiệp với các ngành nghề chủ yếu là trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông sản và dịch vụ. Các mô hình kinh tế tập thể đã tích cực tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh, mở rộng tìm kiếm thị trường, quảng bá giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm do hội viên nông dân sản xuất như: Hợp tác xã Đoàn Kết, xã Cao Kỳ; Hợp tác xã Hợp Thành Thanh Vận, xã Thanh Vận; Hợp tác xã Thanh Mai, xã Thanh Mai; Tổ hợp tác chăn nuôi cá tại xã Thanh Vận; Tổ nghề nghiệp trồng gừng tại xã Yên Cư; Tổ nghề nghiệp trồng cây cam, quýt tại xã Mai Lạp; Tổ nghề nghiệp trồng rau tại thị trấn Đồng Tâm...

                                                      Nông dân xã Nông Hạ trồng cây vụ đông.

Để phong trào đi vào chiều sâu, phát triển về chất và tạo điều kiện cho hội viên đạt được danh hiệu đã đăng ký, hằng năm, các cấp Hội Nông dân huyện tích cực tập huấn, phổ biến, nâng cao trình độ, kỹ năng cho hội viên nông dân về ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; nắm vững chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong gần 3 năm qua, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn huyện đã phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật được 325 buổi với 13.206 lượt hội viên tham gia; cung ứng vật tư theo hình thức trả chậm được 160 tấn phân bón cho nông dân đầu tư phát triển sản xuất; phối hợp với các ngân hàng ủy thác vốn vay và Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp được gần 100 tỷ đồng cho hơn 1.800 lượt hội viên vay vốn... Giai đoạn 2019 - 2021, toàn huyện có 3.575 lượt hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, trong đó số hộ xét đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp là 1.478 lượt hộ. 

Thời gian tới, các cấp Hội Nông dân huyện Chợ Mới tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Tập trung chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa gắn với thị trường, nhằm nâng cao chất lượng đời sống nông dân, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương./.

Lý Dũng

 

 


Ý kiến bạn đọc