Phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách

18:33, 06/10/2021

Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện quản lý, điều hành ngân sách chủ động, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định và trong phạm vi dự toán được giao; chỉ đạo các cấp, ngành phối hợp thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước năm 2021.

Tỉnh Bắc Kạn gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp...

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2021 ước đạt 541,7 tỷ đồng, đạt 74,9% dự toán Trung ương giao, đạt 74% dự toán tỉnh giao, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: Thu nội địa đạt 520 tỷ đồng, đạt 72% dự toán tỉnh giao, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2020; thu xuất, nhập khẩu đạt 21,7 tỷ đồng, đạt 217% dự toán tỉnh giao, tăng 255,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Triển khai thực hiện Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thu tiền đất trong năm 2021, dự kiến gia hạn thuế năm 2021 cho hơn 150 tổ chức, cá nhân, tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng, trong đó: Tiền thuê đất gần 2 tỷ đồng, các khoản thuế khác như: Thuế GTGT, TNDN... hơn 15 tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách địa phương đến nay là 2.987,8 tỷ đồng và chi thường xuyên 2.170 tỷ đồng, dự kiến hết tháng 9/2021 đạt 3.387 tỷ đồng, bằng 58,5% dự toán, trong đó chi thường xuyên ước đạt 2.340 tỷ đồng, bằng 67% dự toán. Nhìn chung, đến nay tiến độ chi đạt thấp, nguyên nhân chủ yếu do kế hoạch vốn đầu tư bố trí cho dự án khởi công mới phân bổ chậm trong năm đầu của kế hoạch đầu tư công trung hạn dẫn đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư thấp.

Nhằm thực hiện kế hoạch thu, chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2021 và các giải pháp nâng cao năng lực, chất lượng trong việc đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo chỉ tiêu thu ngân sách đã đề ra, UBND tỉnh đã ban hành phương án đảm bảo kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 đến hết năm 2021.

Tập trung công tác thu NSNN trong những tháng cuối năm, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường khai thác nguồn thu, chống thất thu để bù đắp thiếu hụt nhằm phấn đấu thu hoàn thành cao nhất dự toán cả năm 2021. Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đấu giá đất, đảm bảo tiến độ hoàn thành thu tiền sử dụng đất theo dự toán trong đầu quý IV. Quản lý, điều hành ngân sách chủ động, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng quy định và trong phạm vi dự toán được giao. Trong đó, chủ động tham mưu sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh để phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đột xuất phát sinh theo quy định. Xem xét cấp bổ sung kinh phí để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định./.

Lưu Bích


Ý kiến bạn đọc