Pác Nặm: Thu ngân sách vượt kế hoạch

19:17, 10/10/2021

9 tháng năm 2021, huyện Pác Nặm đã tập trung chỉ đạo cơ quan thuế tích cực chủ động phối hợp với các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách. Đến hết ngày 30/9, thu ngân sách của huyện đạt 108,28% dự toán Trung ương giao, trên 108% dự toán của tỉnh, 107% dự toán của huyện.

Năm 2021, huyện Pác Nặm được giao thu ngân sách 9,5 tỷ đồng theo dự toán của Trung ương; 9,6 tỷ đồng dự toán của tỉnh và 9,7 tỷ đồng dự toán của huyện. Đến hết 30/9/2021 toàn huyện thu được hơn 10,3 tỷ đồng, vượt kế hoạch của Trung ương, tỉnh và huyện giao (đạt 106,12% kế hoạch so với cùng kỳ).

                 Một số khoản thuế khu vực ngoài quốc doanh của huyện đạt khá.

Một số khoản thu đạt cao như: Thuế khu vực ngoài quốc doanh trên 5,4 tỷ đồng; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên 2,1 tỷ đồng, gồm phí và lệ phí; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các khoản thu khác.

Từ nay đến cuối năm, huyện Pác Nặm tiếp tục chỉ đạo ngành Thuế và các địa phương thực hiện tốt các giải pháp nhằm thu đúng, thu đủ, đảm bảo huy động đủ nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đẩy mạnh thực hiện biện pháp thu đối với nguồn thu chưa hiệu quả./.

Nguyễn Nghĩa

 


Ý kiến bạn đọc