Chợ Đồn: Phấn đấu trồng 215ha cây vụ đông

21:49, 29/10/2021

Vụ đông năm 2021, huyện Chợ Đồn có kế hoạch trồng 215ha cây vụ đông trở lên, bao gồm: 175ha rau đậu các loại, 20ha khoai tây, 10ha khoai lang, 10ha ngô sinh khối.

 Nông dân xã Ngọc Phái chăm sóc rau vụ đông.

Để thực hiện kế hoạch vụ đông, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động đăng ký diện tích trên cơ sở điều kiện đất đai, khí hậu để lựa chọn cây trồng phù hợp; áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật nhằm hạn chế rủi ro thiên tai, dịch bệnh.

Đến thời điểm này, toàn huyện đã trồng được 15ha cây vụ đông. Huyện tiếp tục đôn đốc các đơn vị chỉ đạo thực hiện, nhất là sau khi kết thúc vụ mùa, vận động bà con khẩn trương làm đất để gieo trồng kịp khung thời vụ./.

Thu Trang

 


Ý kiến bạn đọc