PC Bắc Kạn – Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm

07:05, 18/09/2021

Công ty Điện lực Bắc Kạn (PC Bắc Kạn) đang tập trung chỉ đạo các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ nhằm đưa các công trình xây dựng cơ bản sớm vào hoạt động.

Năm 2021, PC Bắc Kạn được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao vốn đầu tư xây dựng 17 công trình và 11 công trình từ năm 2020 chuyển sang. Trong đó, xây dựng mới và cải tạo 12,3km đường dây 35kV; 0,4km đường dây 22kV; 47,7km đường dây 0,4kV; xây dựng mới 30 trạm biến áp phân phối điện; cải tạo, chống quá tải, giảm bán kính cấp điện;…

Xây dựng mới tuyến đường dây 35kV sau trạm biến áp 110kV Nà Phặc.

Ngay từ những ngày đầu năm, PC Bắc Kạn đã lập tiến độ thi công cho từng dự án, tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Trong đó chủ động lập phương án chi tiết thực hiện các hạng mục của từng công trình; quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, giám sát đôn đốc tổ chức thi công; cấp phát đầy đủ vật tư thiết bị cho các đơn vị thi công; thực hiện đăng ký lịch cắt điện để triển khai các công trình. Ngoài việc bám sát kế hoạch và các hướng dẫn thực hiện công tác quản lý dự án của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, PC Bắc Kạn đã nâng cao trách nhiệm của các cán bộ giám sát, cán bộ quản lý dự án, nhanh chóng nắm bắt các tồn tại, vướng mắc, phân tích nguyên nhân kịp thời đưa ra giải pháp khắc phục và xử lý kịp thời, đảm bảo quá trình thi công thuận lợi nhằm đưa các công trình sớm đi vào vận hành phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và quyết tâm không để những khó khăn nội tại làm ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư xây dựng các công trình, PC Bắc Kạn đã có sự phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu thi công, áp dụng phương án linh hoạt. Đồng thời, yêu cầu nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, vật tư thiết bị, máy móc để hoàn thành công trình theo đúng tiến độ đề ra. Khi gặp phải những vướng mắc trong quá trình thi công, các nhà thầu phải kịp thời thông tin để Công ty có phương án cùng nhau tháo gỡ.

Nhờ quyết liệt triển khai các giải pháp, đến thời điểm hiện nay, 11 công trình chuyển tiếp từ 2020 có 07 công trình đã quyết toán; 02 công trình đang thẩm tra hồ sơ quyết toán; 02 công trình đang chờ EVNNPC cung cấp thiết bị lắp đặt. 17 công trình năm 2021 có 11 công trình đã quyết toán; 03 công trình đang quyết toán; 02 công trình đang thi công; 01 công trình đang điều chỉnh giá vật tư theo thời điểm (công trình xây dựng tuyến 35kV sau TBA 110kV Nà Phặc). Ngoài ra, PC Bắc Kạn còn sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên 160 công trình. Đến nay, đã quyết toán 90 công trình, các công trình còn lại đang trong giai đoạn thẩm định quyết toán và hoàn thiện thi công. Cùng với đó, PC Bắc Kạn còn chủ động tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình được giao năm 2022.

Trong các công trình được đầu tư xây dựng, nhiều công trình quan trọng đã được hoàn thành và được đưa vào sử dụng trước ngày 30/4/2021. Trong đó, nổi bật là các dự án lắp đặt các máy cắt Recloser, máy cắt phân đoạn trong các tủ RMU trên lưới điện; các công trình cải tạo, chống quá tải, giảm bán kính cấp điện khu vực quá tải thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Được biết, công tác lựa chọn nhà thầu đã được PC Bắc Kạn nghiêm túc thực hiện với 100% các gói thầu được triển khai đấu thầu qua mạng và tiết giảm được 8,62% so với giá trị gói thầu. Đặc biệt, với việc nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án nên nhiều công trình đã hoàn thành vượt tiến độ. Những công trình này đi vào vận hành đã đáp ứng được mục tiêu cấp điện đảm bảo, ổn định, qua đó góp phần nâng cao độ tin cậy, cũng như tính an toàn cung cấp điện cho các phụ tải, giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng trên đường dây, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

P – Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc