Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 887 tỷ đồng

09:52, 07/09/2021

Từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Kết quả sản xuất công nghiệp đạt khá, chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng đầu năm tăng 6,58% so với cùng kỳ năm 2020.

Sản xuất tinh bột nghệ tại Công ty cổ phần Nông sản Bắc Kạn
 
Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8 ước đạt 122,3 tỷ đồng, tăng 4,6% so với tháng 7, lũy kế 8 tháng đầu năm đạt trên 887 tỷ đồng, đạt 60,63% kế hoạch, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: Công nghiệp khai thác tăng 5,71%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,79%; công nghiệp sản xuất phân phối điện và khí đốt, nước nóng tăng 13,3%; công nghiệp cung cấp nước, xử lý rác thải tăng 12,29%.

Bên cạnh đó, tỉnh đã đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư triển khai thực hiện các dự án và phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở sản xuất. Trong tháng 8, tỉnh xem xét thành lập 03 cụm công nghiệp sử dụng vốn ngân sách nhà nước và chỉ đạo xây dựng Quy hoạch chi tiết 1/500 các cụm công nghiệp./.

Bích Ngọc

 

 


Ý kiến bạn đọc