Chợ Đồn: Tích cực chăm sóc lúa mùa

09:39, 13/09/2021

Theo cơ quan chuyên môn, diện tích lúa vụ mùa trên địa bàn hiện sinh trưởng, phát triển tốt, bà con đang tích cực chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại.

Cán bộ nông lâm xã Đồng Thắng kiểm tra diện tích lúa Bao thai.

Đối với trà lúa mùa sớm, bà con đang phòng bệnh đạo ôn gây hại trên giống J02, diện tích nhiễm nhẹ 0,3ha tại xã Bằng Phúc; bọ rầy, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, gây hại rải rác trên các giống Bắc Hương, Khang dân, diện tích nhiễm 4,5ha. Diện tích lúa mùa chính vụ rải rác có sâu đục thân, bệnh đạo ôn lá. Do thường xuyên kiểm tra thăm nắm, dự tính, dự báo cũng như khuyến cáo kịp thời nên đến thời điểm này chưa có diện tích bị ảnh hưởng lớn bởi sâu bệnh gây hại.

Vụ mùa năm nay, Chợ Đồn thực hiện được 2.438ha lúa, trong đó lúa mùa sớm 243ha tập trung ở xã Bằng Phúc đang giai đoạn ôm đòng; lúa mùa chính vụ 2.195ha đang đẻ nhánh rộ; diện tích lúa nương khoảng 20ha. Cơ cấu giống vụ này, lúa Bao thai chiếm 80% diện tích, còn lại là các giống tiến bộ kỹ thuật như: Tạp giao, J02, Nghi hương, Hương thơm số 1, Nếp 97, Khẩu Nua Lếch, Nhị ưu 838, Khang dân, Hà phát 3./.

Thu Trang

 

 


Ý kiến bạn đọc