UBND tỉnh phê duyệt Phương án sản xuất cây trồng vụ đông năm 2021

16:32, 24/08/2021

Ngày 23/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1564/QĐ-UBND về việc  phê duyệt Phương án sản xuất cây trồng vụ đông năm 2021.

Vụ đông năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu trồng 248ha ngô.
Vụ đông năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu trồng 248ha ngô.

Phương án đề ra mục tiêu sản xuất các loại cây trồng vụ đông theo hướng thâm canh, tăng năng suất, chất lượng cây trồng, từ đó tăng hiệu quả kinh tế cho người sản xuất, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2021.

Tổng diện tích các loại cây trồng vụ đông 2021 đạt 1.549 ha, tập trung sản xuất các loại cây trồng như ngô, khoai tây, khoai lang, rau màu các loại...

Tổng sản lượng các loại cây trồng vụ đông đạt trên 17.904 tấn.

Phương án sản xuất cũng đề ra các giải pháp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, về kỹ thuật trồng trọt, công tác thuỷ lợi, công tác phòng, chống rét cho cây trồng, về tổ chức sản xuất - tiêu thụ sản phẩm cây trồng vụ đông nhằm phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện phương án sản xuất cây trồng vụ đông năm 2021 theo đúng nội dung được phê duyệt và quy định./.

Thanh Huyền

 


Ý kiến bạn đọc