Tổng huy động vốn đạt 9.696 tỷ đồng

16:35, 24/08/2021

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thời gian qua vẫn bám sát chỉ đạo, định hướng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, của ngân hàng cấp trên. Tổng huy động vốn thực hiện đến 31/7/2021 được 9.696 tỷ đồng, tăng 6,04% so với 31/12/2020.

Các ngân hàng tích cực triển khai nhiều sản phẩm, dịch vụ để thu hút nguồn tiền gửi từ cá nhân và tổ chức kinh tế.

 

Tổng dư nợ cấp tín dụng đến 31/7/2021 đạt 10.043 tỷ đồng, tăng 2,98% so với 31/12/2020. Các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tín dụng được cấp trên phê duyệt; tích cực ưu tiên vốn cho vay phát triển nông nghiệp, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dịch tả lợn châu Phi, tạo điều kiện cho khách hàng trong tiếp cận nguồn tín dụng theo đúng quy định của pháp luật. Nợ xấu đến 31/7/2021 là 49,7 tỷ đồng, chiếm 0,5% trong tổng dư nợ, giảm 2,2% so với cuối năm 2020.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh tiếp tục chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng hiệu quả, bền vững đi đôi với kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng; kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động; công khai các quy trình, thủ tục cho vay, nâng cao khả năng thẩm định, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận vốn tín dụng theo đúng quy định của pháp luật./.

Bích Ngọc


Ý kiến bạn đọc