Na Rì đẩy nhanh giải ngân vốn xây dựng cơ bản

09:14, 26/08/2021

Từ đầu năm đến nay, tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Na Rì bị ảnh hưởng nhiều do tình hình dịch bệnh Covid-19, giá vật liệu tăng cao và thiếu lao động... Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, huyện đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp.

Địa phương đang triển khai nhiều giải pháp để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công nhiều công trình phải hoàn thành trong năm 2021
Na Rì đang triển khai nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình.

 

Theo kế hoạch, năm 2021 huyện Na Rì được giao vốn xây dựng cơ bản hơn 30,65 tỷ đồng. Đến cuối tháng 8/2021, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện được giao triển khai đầu tư 56 công trình, trong đó đã bàn giao đưa vào sử dụng 13 công trình, chuẩn bị bàn giao 1 công trình, đang thi công 04 công trình... Huyện đã giải ngân vốn xây dựng cơ bản được hơn 21,6 tỷ đồng, đạt trên 67% kế hoạch năm.

Ông Hồ Ngọc Sơn- Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Na Rì cho biết: Mặc dù đầu năm 2021, giá vật liệu xây dựng có nhiều biến động, tăng cao, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên việc huy động công nhân gặp nhiều khó khăn... Tuy nhiên, đến cuối tháng 8/2021, các nguồn vốn vẫn cơ bản giải ngân đạt kế hoạch, một số công trình đang làm thủ tục thẩm tra, quyết toán. Đối với một số công trình, nguồn vốn được đầu tư vào giữa năm nhưng cần phải hoàn thành ngay trong năm 2021, địa phương đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng cường kiểm tra, giám sát.

Trong những tháng cuối năm 2021, cùng với việc tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn ở các công trình, dự án còn vướng mắc, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ các công trình đang thi công... UBND huyện Na Rì chỉ đạo các phòng chuyên môn, địa phương thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Ban Quản lý dự án huyện chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn đẩy nhanh công tác lập thủ tục đầu tư xây dựng các công trình đầu tư mới đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra. Thanh toán các nguồn vốn được giao năm 2021 và các nguồn vốn kéo dài niên độ thanh toán khi đủ điều kiện, bám sát tiến độ giải ngân đã cam kết, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện để thực hiện hoàn thành tiến độ giải ngân các nguồn vốn. Đôn đốc các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung vật liệu, máy móc, nhân công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng, công tác an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ tại các công trình xây dựng. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quyết toán, trình thẩm tra quyết toán đối với các công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng...

Với những giải pháp nêu trên, cùng với việc triển khai những biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp, huyện Na Rì phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2021./.

Duy Khánh


Ý kiến bạn đọc