Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công

16:38, 24/08/2021

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Công văn số 5508/UBND-TH ngày 20/8/2021 yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương quyết liệt, đồng bộ các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công.
UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương quyết liệt, đồng bộ các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021, Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021, các nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Kiểm điểm rút kinh nghiệm việc các đơn vị địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp trong 7 tháng năm 2021 (8,37%); rà soát, chấn chỉnh, có giải pháp cụ thể để khắc phục, không để tiếp tục tình trạng giải ngân chậm trong thời gian tới.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 cho các dự án khởi công mới ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025./.

T.H

 


Ý kiến bạn đọc