Mặc dù thiếu vốn, trồng rừng vẫn vượt tiến độ, kế hoạch

09:51, 12/07/2021

Theo kế hoạch, khung thời vụ trồng rừng kết thúc trong tháng 8 hằng năm. Mặc dù gặp khó khăn do thiếu vốn, nhưng đến nay, tỉnh Bắc Kạn đã trồng rừng vượt tiến độ, đạt 106% kế hoạch năm.
 

 

Thu hoạch cây con để giao cho người trồng rừng tại vườn ươm xã Yến Dương (Ba Bể).

 

Năm 2021, toàn tỉnh đề ra mục tiêu trồng 3.570ha rừng. Trong đó, trồng rừng phân tán là 400ha, trồng lại rừng sau khai thác 3.170ha. Để thực hiện hiệu quả kế hoạch trồng rừng, ngay sau khi UBND tỉnh ban hành kế hoạch trồng rừng năm 2021, các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch vốn; thiết lập các vườn ươm đảm bảo số lượng cây con đủ tiêu chuẩn trồng rừng, tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc rừng trồng cho người dân trước thời vụ.

Ban quản lý Chương trình mục tiêu phát triển rừng bền vững các địa phương phối hợp với chính quyền cấp xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về chính sách và lợi ích trồng rừng, những quy định mới về công tác trồng rừng đến mọi tầng lớp nhân dân. Tổ chức rà soát, thống kê diện tích khai thác trắng rừng trồng năm 2020 để chỉ đạo trồng rừng năm 2021. Vận động người dân trồng các loài cây gỗ lớn xen với cây gỗ nhỏ ở diện tích chân đồi, sườn đồi; chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường quản lý chất lượng cây trồng lâm nghiệp.

Kết thúc giai đoạn đăng ký, diện tích đăng ký trồng rừng của toàn tỉnh được 4.533ha, đạt 127% kế hoạch. Trong đó, đăng ký trồng cây phân tán là 1.888ha, còn lại là diện tích trồng rừng sau khai thác. Theo lãnh đạo Chi Cục Kiểm lâm, diện tích đăng ký trồng cây phân tán khá lớn là do trồng cây phân tán vẫn có sự hỗ trợ từ nguồn vốn địa phương. Diện tích trồng lại sau khai thác chắc chắn cũng rất lớn, tuy nhiên do tự bỏ vốn đầu tư nên người dân không kê khai hết với cơ quan chức năng.

Tính đến ngày 01/7, trên địa bàn tỉnh đã trồng được 3.772ha rừng, đạt 106 kế hoạch. Trong đó, diện tích trồng lại sau khai thác đạt 2.576ha, diện tích cây phân tán trồng được 1.192ha. Hiện Ban quản lý Chương trình mục tiêu phát triển rừng bền vững đang tập trung đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ trồng diện tích đã đăng ký.

 

Trong công tác chuẩn bị cây giống, Chi cục Kiểm lâm đã tăng cường kiểm tra nhằm quản lý chặt chẽ nguồn cây giống lâm nghiệp trên địa bàn, không để tình trạng vận chuyển cây giống không có nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng vào tiêu thụ. Các vườn ươm đã chủ động gieo ươm hơn 13 triệu cây con các loại, đảm bảo đáp ứng nhu cầu trồng rừng trên địa bàn. Các loài cây con như keo, lát, quế, thông, dổi, xoan…, đều sinh trưởng, phát triển tốt, đủ tiêu chuẩn xuất vườn phục vụ trồng rừng.

Thực tế cho thấy, công tác trồng rừng của Bắc Kạn những năm qua đều hoàn thành vượt tiến độ, một phần do diện tích trồng theo kế hoạch giảm vì không còn quỹ đất trống. Cùng với đó, kinh tế rừng của tỉnh đã có bước phát triển ở mức cao, người dân chủ động tự bỏ vốn để trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng một cách tự giác và tích cực./.

Phan Quý


Ý kiến bạn đọc