Ba Bể: Trồng rừng vượt kế hoạch

17:04, 30/07/2021

Niên vụ trồng rừng 2021, huyện Ba Bể có kế hoạch trồng 400ha rừng phân tán và trồng lại sau khai thác. Đến nay toàn huyện trồng mới được 609,61ha, đạt 152,4% kế hoạch.

Việc cung cấp cây giống phục vụ cho Nhân dân trồng rừng được thực hiện kịp thời.

Theo đó, 9 xã thuộc Ban Quản lý Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, huyện Ba Bể trồng được 489,61ha rừng phân tán và trồng lại sau khai thác; 04 xã thuộc Ban Quản lý Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững Vườn Quốc gia Ba Bể trồng được 120ha rừng cây phân tán.

Trước đó, công tác chỉ thầu cung cấp cây giống cho người dân trồng rừng được cơ quan chuyên môn triển khai kịp thời. Huyện đang chỉ đạo cơ quan chức năng hướng dẫn người dân chăm sóc diện tích mới trồng để đảm bảo tỷ lệ cây sống đạt cao./.

H. Thanh

 

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc