Quản lý điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh

10:20, 09/06/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 736/QĐ-UBND, ngày 26/5/2021 về việc ban hành Quy chế quản lý điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Quy chế gồm có 3 chương, 10 điều, quy định cụ thể về các tiêu chí; cơ chế quản lý, vận hành, kiểm tra giám sát; trách nhiệm của các bên liên quan trong vận hành điểm giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân kinh doanh, cơ quan quản lý nhà nước, cá nhân, tổ chức khác liên quan đến việc lựa chọn, xây dựng, vận hành điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh.

Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại phường Đức Xuân, TP.Bắc Kạn được đặt ở vị trí giao thông thuận lợi, đông người qua lại.
Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn.

Trong đó, các tiêu chí đối với điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP được quy định cụ thể tại Điều 4 và 5 của quy chế. Về số lượng mặt hàng, quy định có tối thiểu 30 loại sản phẩm OCOP Bắc Kạn được xếp hạng từ 3 sao trở lên, có dán tem OCOP và tem truy xuất nguồn gốc. Sản phẩm OCOP và sản phẩm địa phương của tỉnh chiếm trên 60% số mặt hàng tại điểm bán.

Sở Công thương được giao là cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động thương mại đối với hệ thống trung tâm, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP; công bố các điểm bán giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên các trang thông tin điện tử của ngành. Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, tuyên truyền, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP tại điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. Định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra, giám sát các tổ chức kinh tế sản xuất các sản phẩm OCOP đảm bảo các tiêu chuẩn của ngành và có biện pháp xử lý theo quy định./.

A.T

 


Ý kiến bạn đọc