Kỳ họp lần thứ nhất HĐND huyện Chợ Đồn bầu các chức danh chủ chốt

14:28, 26/06/2021

Chiều 25/6, Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp lần thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt của huyện. Các đồng chí: Lê Dược Trung- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; Nông Quang Nhất- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự.

Các đại biểu HĐND huyện bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt.

Các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 31 đại biểu trúng cử. Đồng thời nghe qua các tờ trình: Giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; dự kiến số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban HĐND huyện, Trưởng ban, Phó Trưởng ban các ban HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; giới thiệu nhân sự Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; giới thiệu nhân sự bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, Kỳ họp lần này đã bầu ra các chức danh chủ chốt vào nhiệm kỳ mới, cụ thể: Đồng chí Ma Thị Na- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX tái cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Triệu Đức Phú- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XX. Đồng chí Triệu Huy Chung- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khóa XIX tái cử chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa XX. Các đồng chí: Dương Văn Hoàn- Phó Chủ tịch UBND huyện và Đặng Đình Phong- Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XIX tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn khóa XX.

Lãnh đạo UBND huyện và các thành viên UBND huyện Chợ Đồn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt tại Kỳ họp.

Trong chương trình làm việc, HĐND huyện Chợ Đồn đã thông qua các báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND; báo cáo của Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 về tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo của Thường trực HĐND huyện về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua tờ trình Thường trực HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021/.

Thu Trang


Ý kiến bạn đọc