TP. Bắc Kạn: Rà soát lựa chọn HTX để xây dựng dự án hỗ trợ kết cấu hạ tầng

16:20, 29/05/2021

TP. Bắc Kạn rà soát lựa chọn các HTX đáp ứng các tiêu chí theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để lập báo cáo chủ trương đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng.

Đại diện lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn cùng các đơn vị liên quan rà soát các tiêu chí tại HTX Minh Anh, phường Xuất Hóa
Chi cục Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan rà soát các tiêu chí tại HTX Minh Anh, phường Xuất Hóa.

Theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT, các địa phương đề xuất nội dung hỗ trợ kết cấu hạ tầng được quy định tại mục 5, phần III của Quyết định 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Gồm một số nội dung hỗ trợ như: Xây dựng nhà kho, xưởng phân loại và đóng gói sản phẩm; xưởng sơ chế - chế biến và mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; xây dựng công trình thủy lợi, giao thông nội đồng trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản… Thực hiện Quyết định này, TP. Bắc Kạn đã rà soát tại 04 HTX để xem xét lựa chọn, xây dựng phương án, lập báo cáo chủ trương đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng theo quy định. Các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp đáp ứng các tiêu chí của Quyết định trên sẽ có thêm cơ hội tiếp cận nguồn hỗ trợ, góp phần tăng cường năng lực, mang lại lợi ích cho HTX và các thành viên./.

Tùng Vân

 


Ý kiến bạn đọc