Chợ Mới: Chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ xuân
Tại huyện Chợ Mới hiện đang xuất hiện một số sâu bệnh hại cây trồng vụ xuân. Chính quyền địa phương đang tích cực chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động phòng trừ và tăng cường chăm sóc cây trồng để bảo đảm năng suất, sản lượng.