TP. Bắc Kạn tích cực sản xuất vụ mùa

10:25, 18/07/2022

Ngay sau khi thu hoạch lúa xuân, người dân thành phố Bắc Kạn đã bắt tay ngay vào sản xuất vụ mùa.

Vụ mùa năm 2022, thành phố Bắc Kạn phấn đấu gieo cấy 330ha lúa, 80ha ngô, chủ yếu sử dụng các giống chất lượng cao, nằm trong cơ cấu giống của tỉnh, như: Khang dân, Bao thai, Việt lai 20, Hà phát 3…

Thời điểm này, người dân đã gieo cấy được hơn 10ha và chủ động phun thuốc phòng trừ ốc bươu vàng đối với một số diện tích gieo cấy sớm.

Những diện tích gieo cấy sớm, người dân chủ động phun thuốc phòng, trừ ốc bươu vàng.

Để sản xuất vụ mùa kịp thời vụ và đạt hiệu quả cao, ngoài chỉ đạo người dân đẩy nhanh tiến độ làm đất, chủ động gieo cấy, thành phố chỉ đạo ngành chuyên môn, các xã, phường đôn đốc bà con sửa chữa kênh mương đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất. Đồng thời, hướng dẫn bà con áp dụng các giải pháp khoa học, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, thâm canh như: Sử dụng phân chuồng, phân hữu cơ vi sinh, bón vôi khử chua đất; thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để kịp thời phát hiện và phòng, trừ sâu, bệnh hại lúa…/.

Đồng Lai

 


Ý kiến bạn đọc