Chợ Mới thu hoạch lúa xuân
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này, huyện Chợ Mới đang chỉ đạo bà con tập trung thu hoạch lúa xuân và chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ mùa. ​​​​​​​