Ba Bể lần đầu tiên tổ chức Lễ hội “Sắc thu hồ Ba Bể”
11:50, 22/10/2022
Lễ hội “Sắc thu hồ Ba Bể” dự kiến sẽ được huyện Ba Bể (Bắc Kạn) tổ chức trong 03 ngày từ ngày 04-06/11 nhằm quảng bá, giới thiệu vẻ đẹp hồ Ba Bể đến du khách trong và ngoài nước.