Thí sinh bị mắc Covid-19 được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

08:37, 14/06/2022

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Theo đó, đối với thí sinh thuộc diện F0, có giấy xác nhận do cơ quan thẩm quyền cấp sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Cụ thể, thí sinh thuộc diện F0 nếu có nguyện vọng tham dự kỳ thi phải nộp đơn xin dự thi, cam kết tuân thủ các quy định phòng chống, dịch Covid-19, được cha mẹ hoặc người giám hộ ký xác nhận đồng ý. Các thí sinh này được Hội đồng thi bố trí dự thi tại các phòng thi riêng đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.

Thí sinh nếu mắc Covid-19 sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp THPT
Thí sinh nếu mắc Covid-19 sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ có kết quả test nhanh âm tính được dự thi cùng với các thí sinh không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ có kết quả test nhanh dương tính được bố trí thi cùng với thí sinh thuộc diện F0 tại phòng thi riêng.

Thí sinh thuộc diện F1 được tham dự Kỳ thi cùng với các thí sinh không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong tổ chức thi./.

P.T

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc