Triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non

13:54, 18/08/2021

Sáng 18/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020 - 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021- 2022 đối với giáo dục mầm non. Các đồng chí: Nguyễn Kim Sơn- Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ngô Thị Minh- Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng chủ trì hội nghị.

Đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Theo báo tại hội nghị, năm học 2020-2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Chính phủ ban hành và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Giáo dục 2019. Các địa phương đã chỉ đạo cơ sở giáo dục mầm non thực hiện có hiệu quả Chuyên đề “Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ”; tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục mầm non trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời thực hiện có hiệu quả việc nhân rộng mô hình, điển hình tốt trong thực hiện Chuyên đề Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020.

Công tác quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường lớp tiếp tục được thực hiện. Các địa phương đầu tư mở rộng, xây mới trường lớp, tăng cường sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị, đồ dùng, đồ chơi. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được quan tâm. Nhiều cơ sở giáo dục mầm non đã có cơ sở vật chất hiện đại, môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh tạo niềm tin cho phụ huynh và Nhân dân.

Tuy nhiên, giáo dục mầm non vẫn tồn tại những hạn chế trong công tác quản lý nhà nước như: Còn có sự chênh lệch về cơ hội tiếp cận giáo dục và điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục mầm non giữa các địa phương; ở một số địa phương, tỷ lệ trẻ em béo phì tăng lên so với năm học trước...

Nhiệm vụ trọng tâm của bậc giáo dục mầm non trong năm học 2021-2022 gồm: Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ em, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, tăng cường nền nếp, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả trong các cơ sở giáo dục mầm non. Phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phát triển giáo dục mầm non cho trẻ em dưới 5 tuổi. Triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non sau sửa đổi theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025”.../.

Việt Bắc


Ý kiến bạn đọc