Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Chuẩn bị các điều kiện thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 2 và lớp 6

21:43, 26/08/2021

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chuẩn bị các điều kiện thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 2 và lớp 6. Tuy nhiên, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và các địa phương trong tỉnh đã tích cực chuẩn bị về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình GDPT 2018 theo lộ trình, phù hợp với bối cảnh dịch bệnh.

Bồi dưỡng trực tuyến cho cán bộ quản lý, giáo viên sử dụng sách giáo khoa năm học 2021-2022 đối với lớp 1, lớp 2.

Theo thống kê, đội ngũ giáo viên của tỉnh còn thiếu về số lượng, chưa đồng bộ về cơ cấu theo từng môn học, cấp học; một bộ phận cán bộ quản lý, giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục 2019. Để đáp ứng triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 theo lộ trình, kế hoạch, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc rà soát, sắp xếp, bố trí, dự kiến giáo viên dạy lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022.

Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu thực hiện rà soát, tuyển dụng, bố trí, sắp xếp đội ngũ theo hướng ưu tiên biên chế để tuyển dụng giáo viên cho những môn học mới ở các cấp học; linh hoạt bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên hiện có, những khối lớp triển khai thực hiện trước thì cần ưu tiên đảm bảo đủ số lượng giáo viên theo quy định đối với mỗi cấp học. Chỉ đạo các đơn vị có phương án bố trí giáo viên dạy liên trường, liên cấp; điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu; rà soát nhu cầu tuyển dụng giáo viên thực hiện Chương trình GDPT 2018 từ năm học 2021-2022 đến năm học 2024-2025 của các cấp học để tiếp tục bố trí, bổ sung biên chế, chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên.

Sở GD&ĐT đã phối hợp với các trường đại học để bồi dưỡng giáo viên. Việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên được quan tâm thực hiện theo kế hoạch, hiện nay các cấp học phổ thông đã hoàn thành bồi dưỡng 3 mô đun. Trong thời gian tới, Sở tiếp tục triển khai tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, giáo viến đối với mô đun 4, 5.

Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn SGK, thành lập các hội đồng lựa chọn sách. Căn cứ kết quả lựa chọn SGK của các hội đồng, Sở GD&ĐT đã trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục SGK sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2021-2022. Sau khi SGK được lựa chọn, Sở GD&ĐT đã thông báo danh mục SGK để các cơ sở giáo dục thực hiện và phối hợp với các nhà xuất bản có sách được lựa chọn để thực hiện tập huấn, bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK.

Đối với công tác xây dựng tài liệu giáo dục địa phương, Sở GD&ĐT đã tham mưu cho UBND tỉnh trình Bộ GD&ĐT phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 1, lớp 2 và lớp 6 để thực hiện theo yêu cầu.

Để chuẩn bị cho năm học 2021-2022, Sở GD&ĐT đã ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị, trường học chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho năm học mới; yêu cầu các đơn vị lập kế hoạch chi tiết, cụ thể, tăng cường cơ sở vật chất, SGK, TBDH để thực hiện chương trình giáo dục. Bên cạnh việc mua sắm đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, các đơn vị cần chú trọng thực hiện phong trào tự làm đồ dùng TBDH để bổ sung, cải tiến nhằm phát huy hiệu quả sử dụng TBDH trong các cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục.

Được sự quan tâm hướng dẫn và chỉ đạo sát sao của Bộ GD&ĐT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp tích cực của các sở, ban, ngành, các địa phương và với niềm tin từ những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1, ngành GD&ĐT Bắc Kạn quyết tâm khắc phục khó khăn để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 2, lớp 6 trong năm học 2021-2022, tạo tiền đề để triển khai thực hiện các khối học tiếp theo đảm bảo theo đúng lộ trình./.

Phan Văn Thắng (Phó Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT)


Ý kiến bạn đọc