Pác Nặm: Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên

14:07, 18/08/2021

Huyện Pác Nặm vừa tổ chức mở lớp bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn trước năm học mới 2021-2022.

Do dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp nên đợt bồi dưỡng chính trị hè năm nay được huyện Pác Nặm chia làm 8 lớp, diễn ra từ ngày 18/8 đến 02/9, số lượng học viên mỗi lớp được thực hiện đúng quy định.

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được truyền đạt về một số nội dung như: Những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021- 2030); Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Chuyên đề toàn khóa năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Tình hình thế giới, trong nước và của tỉnh nổi bật 6 tháng đầu năm 2021; Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương và nghị quyết đại hội, chương trình hành động, kế hoạch của Đảng bộ các cấp và một số nội dung khác về chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm theo kế hoạch của ngành Giáo dục…

Đây là hoạt động được huyện Pác Nặm tổ chức hằng năm nhằm nâng cao nhận thức lý luận, chính trị, giúp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trên địa bàn kịp thời cập nhật những chủ trương, đường lối của Đảng, tình hình thời sự, chính sách mới, đặc biệt là những nội dung mới liên quan tới chuyên môn, nghiệp vụ của ngành Giáo dục trước khi bước vào năm học mới./.

Nguyễn Nghĩa

 


Ý kiến bạn đọc