Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục trung học

19:48, 12/08/2021

Chiều 12/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết năm học 2020 - 2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục bậc trung học. Các đồng chí: Nguyễn Kim Sơn- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Hữu Độ- Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, những kết quả nổi bật trong năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục bậc trung học, đó là: Mạng lưới trường, lớp học cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh và yêu cầu phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Việc đầu tư các điều kiện về cơ sở vật chất để triển khai chương trình mới được ưu tiên. Công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở được tăng cường. Chất lượng giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà được nâng lên. Chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trung học được nâng lên và chuẩn hóa; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đáp ứng Chương trình GDPT mới được thực hiện tích cực. Bước đầu triển khai có hiệu quả “Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong GDPT giai đoạn 2018-2025”. Chủ động, kịp thời điều chỉnh kế hoạch năm học, vận dụng linh hoạt hình thức dạy học trực tuyến, tinh giản chương trình giáo dục phổ thông học kỳ II, điều chỉnh quy định đánh giá cuối năm học. Tăng cường năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và dạy học; kiểm tra, rà soát và quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm. Tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách đã được đẩy lùi.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 đối với bậc trung học vẫn còn một số hạn chế như: Chất lượng giáo dục còn chưa đồng đều giữa các địa phương trong cả nước. Công tác giáo dục hướng nghiệp vẫn còn hạn chế. Các giải pháp cụ thể trong dạy và học ngoại ngữ cho phù hợp với các địa phương ở một số nơi chưa được triển khai tích cực. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học và kiểm tra, đánh giá ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu...

Hội nghị đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong năm học 2021 - 2022 bậc trung học, đó là: Thực hiện tốt mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm trường học an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục trung học. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm học linh hoạt, chủ động ứng phó với các tình huống diễn biến khó lường của dịch Covid-19; triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 6 và chuẩn bị các điều kiện triển khai Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 7 và lớp 10; bảo đảm hoàn thành chương trình giáo dục trung học đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Tiếp tục phát triển đội ngũ nhà giáo; quy mô trường lớp, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở và chất lượng giáo dục trung học. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý, quản trị trường học; thực hiện kỷ cương, nền nếp, chất lượng và hiệu quả giáo dục trong các cơ sở giáo dục trung học.../.

Việt Bắc


Ý kiến bạn đọc