Chỉ đạo thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục năm học 2021-2022

17:15, 31/08/2021

Giữ ổn định mức học phí như năm học 2020- 2021; xử lý nghiêm đối với người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng thu sai quy định, lạm thu… là nội dung chỉ đạo tại Công văn số 5683/UBND-VXNV ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục năm học 2021-2022.

Tập trung các nguồn lực để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị cho các trường, lớp học.
Tập trung các nguồn lực để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị cho các trường, lớp học.

Tại Công văn, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác dạy học hợp lý, đảm bảo yêu cầu chất lượng và cắt giảm tiết kiệm tối đa các chi phí để tiết giảm các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo không cần thiết. Đối với học phí, giữ ổn định mức học phí như năm học 2020 - 2021 (mức thu quy định tại Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh); các cơ sở giáo dục giãn thời gian đóng học phí và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục.

Trường hợp phải tổ chức dạy học trực tuyến do tình hình dịch bệnh Covid-19, thực hiện theo Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn dạy học qua internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường do dịch Covid-19 năm học 2019-2020 để tính toán xác định mức thu hợp lý trên cơ sở triển khai thực tế công tác dạy học theo nguyên tắc chia sẻ khó khăn chung giữa cơ sở giáo dục với phụ huynh học sinh trong tình hình dịch bệnh và công khai minh bạch.

Bên cạnh các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo các quy định của Nhà nước, các cơ sở giáo dục rà soát, khai thác tủ sách dùng chung để cho học sinh thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa được mượn sách giáo khoa; kêu gọi và huy động các nguồn lực của xã hội để có các chính sách hỗ trợ thêm như: miễn, giảm học phí và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; hỗ trợ sách giáo khoa cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Triển khai thực hiện tốt Chương trình “Cùng tiếp bước em đến trường” tặng sách giáo khoa cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Nhà Xuất bản giáo dục Việt Nam.

Tập trung các nguồn lực để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị cho các trường, lớp học để thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Đẩy nhanh việc giải ngân các nguồn kinh phí đề án, dự án liên quan bảo đảm tiến độ.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn; xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn để xảy ra tình trạng thu sai quy định, lạm thu.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về kê khai giá, niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn; việc thực hiện hỗ trợ sách giáo khoa cho các đối tượng học sinh, sinh viên theo quy định hiện hành.

Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tổ chức dạy học chương trình giáo dục thường xuyên thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn này. Việc tổ chức đào tạo nghề thực hiện theo các văn bản hướng dẫn hiện hành về giáo dục nghề nghiệp.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập sau khi Chính phủ ban Nghị định thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ. Nghiên cứu, tham mưu chính sách đặc thù hỗ trợ sách giáo khoa cho các học sinh thuộc hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa để bảo đảm tất cả học sinh có đủ sách giáo khoa đến trường…/.

Thanh Huyền

 


Ý kiến bạn đọc