Tập huấn nghiệp vụ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

14:26, 26/06/2021

Sáng 26/6, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tập huấn nghiệp vụ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Tham dự tại điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo có lãnh đạo Hội đồng thi; Ban coi thi, Ban thư ký; Trưởng điểm, Phó Trưởng điểm và thư ký các điểm thi trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn về các nội dung: Phổ biến quy chế thi; các văn bản hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Sở Giáo dục và Đào tạo; quy chế, kế hoạch coi thi, hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2021...

Thông qua tập huấn, giúp cho các cán bộ, giáo viên làm công tác thi nắm vững quy chế thi; triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm tổ chức kỳ thi an toàn, khách quan, đúng quy chế./.

Việt Bắc


Ý kiến bạn đọc