Trao học bổng “Vì em hiếu học” tại huyện Ngân Sơn
Ngày 26/11, Viettel Ngân Sơn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học huyện Ngân Sơn tổ chức Chương trình trao học bổng “Vì em hiếu học” năm 2021.