Pác Nặm: Nhiều trường học tổ chức ăn bán trú cho học sinh
Năm học 2021 - 2022, huyện Pác Nặm có 30/31 trường học từ bậc mầm non, tiểu học và THCS tổ chức ăn bán trú cho học sinh tại trường đảm bảo đủ dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.