Gần 200 học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Bắc Kạn nhập học
Sáng 08/8, Trường Cao đẳng Bắc Kạn tổ chức tiếp nhận học sinh, sinh viên nhập học và đào tạo tập trung đợt I, năm học 2022-2023.