Hội thi nhân viên, giáo viên thư viện giỏi cấp tiểu học
Sáng 19/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc Hội thi nhân viên, giáo viên thư viện giỏi cấp tiểu học năm học 2021-2022.